2020 Mitsubishi Eclipse Cross Photos


2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Angular Front

Angular Front. 1 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Side View

Side View. 3 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Front View

Front View. 4 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Rear View

Rear View. 5 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Trunk

Trunk. 6 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Engine

Engine. 7 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Grille

Grille. 8 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Headlight

Headlight. 9 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Doors

Doors. 10 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Door Handle

Door Handle. 11 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Mirror

Mirror. 12 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Tail Light

Tail Light. 13 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 2

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 2. Mitsubishi Motors North America, Inc. 15 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 3

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 3. Mitsubishi Motors North America, Inc. 16 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 4

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 4. Mitsubishi Motors North America, Inc. 17 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 5

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 5. Mitsubishi Motors North America, Inc. 18 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 6

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 6. Mitsubishi Motors North America, Inc. 19 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 7

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 7. Mitsubishi Motors North America, Inc. 20 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 8

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 8. Mitsubishi Motors North America, Inc. 21 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 9

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 9. Mitsubishi Motors North America, Inc. 22 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 10

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 10. Mitsubishi Motors North America, Inc. 23 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 11

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 11. Mitsubishi Motors North America, Inc. 24 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 12

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 12. Mitsubishi Motors North America, Inc. 25 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 13

2020 Mitsubishi Eclipse Cross 13. Mitsubishi Motors North America, Inc. 26 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 10

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 10. USN&WR 27 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 11

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 11. USN&WR 28 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 12

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 12. USN&WR 29 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 13

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 13. USN&WR 30 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 14

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 14. USN&WR 31 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 15

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 15. USN&WR 32 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 16

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 16. USN&WR 33 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 17

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 17. USN&WR 34 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 18

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 18. USN&WR 35 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 19

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 19. USN&WR 36 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 20

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 20. USN&WR 37 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 21

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 21. USN&WR 38 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 22

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 22. USN&WR 39 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 23

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 23. USN&WR 40 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 24

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 24. USN&WR 41 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 25

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 25. USN&WR 42 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 26

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 26. USN&WR 43 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 27

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 27. USN&WR 44 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 28

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 28. USN&WR 45 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 29

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 29. USN&WR 46 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 30

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 30. USN&WR 47 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 31

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 31. USN&WR 48 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 72

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 72. USN&WR 49 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 73

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 73. USN&WR 50 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 74

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 74. USN&WR 51 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 75

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 75. USN&WR 52 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 76

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 76. USN&WR 53 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 77

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 77. USN&WR 54 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 78

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 78. USN&WR 55 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 79

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 79. USN&WR 56 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 80

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 80. USN&WR 57 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 81

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 81. USN&WR 58 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 82

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 82. USN&WR 59 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 83

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 83. USN&WR 60 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 84

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 84. USN&WR 61 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 85

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 85. USN&WR 62 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 86

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 86. USN&WR 63 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 87

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 87. USN&WR 64 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 88

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 88. USN&WR 65 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 89

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 89. USN&WR 66 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 90

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 90. USN&WR 67 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 91

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 91. USN&WR 68 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 92

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 92. USN&WR 69 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 93

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 93. USN&WR 70 of 71

2020 Mitsubishi Eclipse Cross: 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 94

2018 Mitsubishi Eclipse Cross 94. USN&WR 71 of 71

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 2
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 3
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 4
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 5
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 6
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 7
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 8
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 9
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 10
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 11
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 12
 • 2020 Mitsubishi Eclipse Cross 13
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 10
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 11
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 12
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 13
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 14
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 15
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 16
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 17
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 18
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 19
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 20
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 21
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 22
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 23
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 24
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 25
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 26
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 27
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 28
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 29
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 30
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 31
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 72
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 73
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 74
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 75
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 76
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 77
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 78
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 79
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 80
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 81
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 82
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 83
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 84
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 85
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 86
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 87
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 88
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 89
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 90
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 91
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 92
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 93
 • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross 94

Related Photo Galleries

Honda CR-V 2021 2021 Honda CR-V

#1 in Compact SUVs

Mazda CX-5 2021 2021 Mazda CX-5

#2 in Compact SUVs

Kia Sportage 2021 2021 Kia Sportage

#3 in Compact SUVs

Chevrolet Equinox 2021 2021 Chevrolet Equinox

#4 in Compact SUVs

U.S. News Best Price Program

2020 Mitsubishi Eclipse Cross

MSRP: $22,995 - $28,745

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode