2020 Kia Stinger Photos


2020 Kia Stinger: Angular Front

Angular Front. 1 of 86

2020 Kia Stinger: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 86

2020 Kia Stinger: Side View

Side View. 3 of 86

2020 Kia Stinger: Front View

Front View. 4 of 86

2020 Kia Stinger: Rear View

Rear View. 5 of 86

2020 Kia Stinger: Trunk

Trunk. 6 of 86

2020 Kia Stinger: Engine

Engine. 7 of 86

2020 Kia Stinger: Grille

Grille. 8 of 86

2020 Kia Stinger: Headlight

Headlight. 9 of 86

2020 Kia Stinger: Doors

Doors. 10 of 86

2020 Kia Stinger: Door Handle

Door Handle. 11 of 86

2020 Kia Stinger: Mirror

Mirror. 12 of 86

2020 Kia Stinger: Tail Light

Tail Light. 13 of 86

2020 Kia Stinger: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger 1

2020 Kia Stinger 1. Kia Motors America 15 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 1

2020 Kia Stinger Exterior 1. Kia Motors America 16 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 2

2020 Kia Stinger Exterior 2. Kia Motors America 17 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 3

2020 Kia Stinger Exterior 3. Kia Motors America 18 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 4

2020 Kia Stinger Exterior 4. Kia Motors America 19 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 5

2020 Kia Stinger Exterior 5. Kia Motors America 20 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 6

2020 Kia Stinger Exterior 6. Kia Motors America 21 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 7

2020 Kia Stinger Exterior 7. Kia Motors America 22 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 8

2020 Kia Stinger Exterior 8. Kia Motors America 23 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 9

2020 Kia Stinger Exterior 9. Kia Motors America 24 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 10

2020 Kia Stinger Exterior 10. Kia Motors America 25 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 11

2020 Kia Stinger Exterior 11. Kia Motors America 26 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 12

2020 Kia Stinger Exterior 12. Kia Motors America 27 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 13

2020 Kia Stinger Exterior 13. Kia Motors America 28 of 86

2020 Kia Stinger: 2020 Kia Stinger Exterior 14

2020 Kia Stinger Exterior 14. Kia Motors America 29 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 32

2018 Kia Stinger 32. USN&WR 30 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 33

2018 Kia Stinger 33. USN&WR 31 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 34

2018 Kia Stinger 34. USN&WR 32 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 35

2018 Kia Stinger 35. USN&WR 33 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 36

2018 Kia Stinger 36. USN&WR 34 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 37

2018 Kia Stinger 37. USN&WR 35 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 38

2018 Kia Stinger 38. USN&WR 36 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 39

2018 Kia Stinger 39. USN&WR 37 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 40

2018 Kia Stinger 40. USN&WR 38 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 41

2018 Kia Stinger 41. USN&WR 39 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 42

2018 Kia Stinger 42. USN&WR 40 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 53

2018 Kia Stinger 53. USN&WR 41 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 54

2018 Kia Stinger 54. USN&WR 42 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 55

2018 Kia Stinger 55. USN&WR 43 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 56

2018 Kia Stinger 56. USN&WR 44 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 57

2018 Kia Stinger 57. USN&WR 45 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 58

2018 Kia Stinger 58. USN&WR 46 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 59

2018 Kia Stinger 59. USN&WR 47 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 60

2018 Kia Stinger 60. USN&WR 48 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 61

2018 Kia Stinger 61. USN&WR 49 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 62

2018 Kia Stinger 62. USN&WR 50 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 84

2018 Kia Stinger 84. U.S. News & World Report 51 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 85

2018 Kia Stinger 85. U.S. News & World Report 52 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 86

2018 Kia Stinger 86. U.S. News & World Report 53 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 87

2018 Kia Stinger 87. U.S. News & World Report 54 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 88

2018 Kia Stinger 88. U.S. News & World Report 55 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 89

2018 Kia Stinger 89. U.S. News & World Report 56 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 97

2018 Kia Stinger 97. John M. Vincent / U.S. News & World Report 57 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 98

2018 Kia Stinger 98. John M. Vincent / U.S. News & World Report 58 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 99

2018 Kia Stinger 99. John M. Vincent / U.S. News & World Report 59 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 100

2018 Kia Stinger 100. John M. Vincent / U.S. News & World Report 60 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 101

2018 Kia Stinger 101. John M. Vincent / U.S. News & World Report 61 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 102

2018 Kia Stinger 102. John M. Vincent / U.S. News & World Report 62 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 103

2018 Kia Stinger 103. John M. Vincent / U.S. News & World Report 63 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 104

2018 Kia Stinger 104. John M. Vincent / U.S. News & World Report 64 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 105

2018 Kia Stinger 105. John M. Vincent / U.S. News & World Report 65 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 106

2018 Kia Stinger 106. John M. Vincent / U.S. News & World Report 66 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 107

2018 Kia Stinger 107. John M. Vincent / U.S. News & World Report 67 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 108

2018 Kia Stinger 108. John M. Vincent / U.S. News & World Report 68 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 109

2018 Kia Stinger 109. John M. Vincent / U.S. News & World Report 69 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 110

2018 Kia Stinger 110. John M. Vincent / U.S. News & World Report 70 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 111

2018 Kia Stinger 111. John M. Vincent / U.S. News & World Report 71 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 112

2018 Kia Stinger 112. John M. Vincent / U.S. News & World Report 72 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 113

2018 Kia Stinger 113. John M. Vincent / U.S. News & World Report 73 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 114

2018 Kia Stinger 114. John M. Vincent / U.S. News & World Report 74 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 115

2018 Kia Stinger 115. John M. Vincent / U.S. News & World Report 75 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 116

2018 Kia Stinger 116. John M. Vincent / U.S. News & World Report 76 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 117

2018 Kia Stinger 117. John M. Vincent / U.S. News & World Report 77 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 118

2018 Kia Stinger 118. John M. Vincent / U.S. News & World Report 78 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 119

2018 Kia Stinger 119. John M. Vincent / U.S. News & World Report 79 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 120

2018 Kia Stinger 120. John M. Vincent / U.S. News & World Report 80 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 121

2018 Kia Stinger 121. John M. Vincent / U.S. News & World Report 81 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 122

2018 Kia Stinger 122. John M. Vincent / U.S. News & World Report 82 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 123

2018 Kia Stinger 123. John M. Vincent / U.S. News & World Report 83 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 124

2018 Kia Stinger 124. John M. Vincent / U.S. News & World Report 84 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 125

2018 Kia Stinger 125. John M. Vincent / U.S. News & World Report 85 of 86

2020 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 126

2018 Kia Stinger 126. John M. Vincent / U.S. News & World Report 86 of 86

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2020 Kia Stinger 1
 • 2020 Kia Stinger Exterior 1
 • 2020 Kia Stinger Exterior 2
 • 2020 Kia Stinger Exterior 3
 • 2020 Kia Stinger Exterior 4
 • 2020 Kia Stinger Exterior 5
 • 2020 Kia Stinger Exterior 6
 • 2020 Kia Stinger Exterior 7
 • 2020 Kia Stinger Exterior 8
 • 2020 Kia Stinger Exterior 9
 • 2020 Kia Stinger Exterior 10
 • 2020 Kia Stinger Exterior 11
 • 2020 Kia Stinger Exterior 12
 • 2020 Kia Stinger Exterior 13
 • 2020 Kia Stinger Exterior 14
 • 2018 Kia Stinger 32
 • 2018 Kia Stinger 33
 • 2018 Kia Stinger 34
 • 2018 Kia Stinger 35
 • 2018 Kia Stinger 36
 • 2018 Kia Stinger 37
 • 2018 Kia Stinger 38
 • 2018 Kia Stinger 39
 • 2018 Kia Stinger 40
 • 2018 Kia Stinger 41
 • 2018 Kia Stinger 42
 • 2018 Kia Stinger 53
 • 2018 Kia Stinger 54
 • 2018 Kia Stinger 55
 • 2018 Kia Stinger 56
 • 2018 Kia Stinger 57
 • 2018 Kia Stinger 58
 • 2018 Kia Stinger 59
 • 2018 Kia Stinger 60
 • 2018 Kia Stinger 61
 • 2018 Kia Stinger 62
 • 2018 Kia Stinger 84
 • 2018 Kia Stinger 85
 • 2018 Kia Stinger 86
 • 2018 Kia Stinger 87
 • 2018 Kia Stinger 88
 • 2018 Kia Stinger 89
 • 2018 Kia Stinger 97
 • 2018 Kia Stinger 98
 • 2018 Kia Stinger 99
 • 2018 Kia Stinger 100
 • 2018 Kia Stinger 101
 • 2018 Kia Stinger 102
 • 2018 Kia Stinger 103
 • 2018 Kia Stinger 104
 • 2018 Kia Stinger 105
 • 2018 Kia Stinger 106
 • 2018 Kia Stinger 107
 • 2018 Kia Stinger 108
 • 2018 Kia Stinger 109
 • 2018 Kia Stinger 110
 • 2018 Kia Stinger 111
 • 2018 Kia Stinger 112
 • 2018 Kia Stinger 113
 • 2018 Kia Stinger 114
 • 2018 Kia Stinger 115
 • 2018 Kia Stinger 116
 • 2018 Kia Stinger 117
 • 2018 Kia Stinger 118
 • 2018 Kia Stinger 119
 • 2018 Kia Stinger 120
 • 2018 Kia Stinger 121
 • 2018 Kia Stinger 122
 • 2018 Kia Stinger 123
 • 2018 Kia Stinger 124
 • 2018 Kia Stinger 125
 • 2018 Kia Stinger 126
U.S. News Best Price Program

2020 Kia Stinger

MSRP: $33,090 - $52,500

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode