2019 Kia Stinger

Photos


2019 Kia Stinger: Angular Front

Angular Front. 1 of 94

2019 Kia Stinger: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 94

2019 Kia Stinger: Side View

Side View. 3 of 94

2019 Kia Stinger: Front View

Front View. 4 of 94

2019 Kia Stinger: Rear View

Rear View. 5 of 94

2019 Kia Stinger: Trunk

Trunk. 6 of 94

2019 Kia Stinger: Engine

Engine. 7 of 94

2019 Kia Stinger: Grille

Grille. 8 of 94

2019 Kia Stinger: Headlight

Headlight. 9 of 94

2019 Kia Stinger: Doors

Doors. 10 of 94

2019 Kia Stinger: Door Handle

Door Handle. 11 of 94

2019 Kia Stinger: Mirror

Mirror. 12 of 94

2019 Kia Stinger: Tail Light

Tail Light. 13 of 94

2019 Kia Stinger: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 94

2019 Kia Stinger: 2019 Kia Stinger 1

2019 Kia Stinger 1. Kia Motors America 15 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 32

2018 Kia Stinger 32. USN&WR 16 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 33

2018 Kia Stinger 33. USN&WR 17 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 34

2018 Kia Stinger 34. USN&WR 18 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 35

2018 Kia Stinger 35. USN&WR 19 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 36

2018 Kia Stinger 36. USN&WR 20 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 37

2018 Kia Stinger 37. USN&WR 21 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 38

2018 Kia Stinger 38. USN&WR 22 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 39

2018 Kia Stinger 39. USN&WR 23 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 40

2018 Kia Stinger 40. USN&WR 24 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 41

2018 Kia Stinger 41. USN&WR 25 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 42

2018 Kia Stinger 42. USN&WR 26 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 53

2018 Kia Stinger 53. USN&WR 27 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 54

2018 Kia Stinger 54. USN&WR 28 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 55

2018 Kia Stinger 55. USN&WR 29 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 56

2018 Kia Stinger 56. USN&WR 30 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 57

2018 Kia Stinger 57. USN&WR 31 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 58

2018 Kia Stinger 58. USN&WR 32 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 59

2018 Kia Stinger 59. USN&WR 33 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 60

2018 Kia Stinger 60. USN&WR 34 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 61

2018 Kia Stinger 61. USN&WR 35 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 62

2018 Kia Stinger 62. USN&WR 36 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 84

2018 Kia Stinger 84. U.S. News & World Report 37 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 85

2018 Kia Stinger 85. U.S. News & World Report 38 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 86

2018 Kia Stinger 86. U.S. News & World Report 39 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 87

2018 Kia Stinger 87. U.S. News & World Report 40 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 88

2018 Kia Stinger 88. U.S. News & World Report 41 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 89

2018 Kia Stinger 89. U.S. News & World Report 42 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 97

2018 Kia Stinger 97. John M. Vincent / U.S. News & World Report 43 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 98

2018 Kia Stinger 98. John M. Vincent / U.S. News & World Report 44 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 99

2018 Kia Stinger 99. John M. Vincent / U.S. News & World Report 45 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 100

2018 Kia Stinger 100. John M. Vincent / U.S. News & World Report 46 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 101

2018 Kia Stinger 101. John M. Vincent / U.S. News & World Report 47 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 102

2018 Kia Stinger 102. John M. Vincent / U.S. News & World Report 48 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 103

2018 Kia Stinger 103. John M. Vincent / U.S. News & World Report 49 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 104

2018 Kia Stinger 104. John M. Vincent / U.S. News & World Report 50 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 105

2018 Kia Stinger 105. John M. Vincent / U.S. News & World Report 51 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 106

2018 Kia Stinger 106. John M. Vincent / U.S. News & World Report 52 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 107

2018 Kia Stinger 107. John M. Vincent / U.S. News & World Report 53 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 108

2018 Kia Stinger 108. John M. Vincent / U.S. News & World Report 54 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 109

2018 Kia Stinger 109. John M. Vincent / U.S. News & World Report 55 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 110

2018 Kia Stinger 110. John M. Vincent / U.S. News & World Report 56 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 111

2018 Kia Stinger 111. John M. Vincent / U.S. News & World Report 57 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 112

2018 Kia Stinger 112. John M. Vincent / U.S. News & World Report 58 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 113

2018 Kia Stinger 113. John M. Vincent / U.S. News & World Report 59 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 114

2018 Kia Stinger 114. John M. Vincent / U.S. News & World Report 60 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 115

2018 Kia Stinger 115. John M. Vincent / U.S. News & World Report 61 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 116

2018 Kia Stinger 116. John M. Vincent / U.S. News & World Report 62 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 117

2018 Kia Stinger 117. John M. Vincent / U.S. News & World Report 63 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 118

2018 Kia Stinger 118. John M. Vincent / U.S. News & World Report 64 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 119

2018 Kia Stinger 119. John M. Vincent / U.S. News & World Report 65 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 120

2018 Kia Stinger 120. John M. Vincent / U.S. News & World Report 66 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 121

2018 Kia Stinger 121. John M. Vincent / U.S. News & World Report 67 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 122

2018 Kia Stinger 122. John M. Vincent / U.S. News & World Report 68 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 123

2018 Kia Stinger 123. John M. Vincent / U.S. News & World Report 69 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 124

2018 Kia Stinger 124. John M. Vincent / U.S. News & World Report 70 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 125

2018 Kia Stinger 125. John M. Vincent / U.S. News & World Report 71 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 126

2018 Kia Stinger 126. John M. Vincent / U.S. News & World Report 72 of 94

2019 Kia Stinger: 2019 Kia Stinger 1

2019 Kia Stinger 1. Kia Motors America 73 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 1

2018 Kia Stinger 1. Kia Motors America 74 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 2

2018 Kia Stinger 2. Kia Motors America 75 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 3

2018 Kia Stinger 3. Kia Motors America 76 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 4

2018 Kia Stinger 4. Kia Motors America 77 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 5

2018 Kia Stinger 5. Kia Motors America 78 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 6

2018 Kia Stinger 6. Kia Motors America 79 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 7

2018 Kia Stinger 7. Kia Motors America 80 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 8

2018 Kia Stinger 8. Kia Motors America 81 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 9

2018 Kia Stinger 9. Kia Motors America 82 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 10

2018 Kia Stinger 10. Kia Motors America 83 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 11

2018 Kia Stinger 11. Kia Motors America 84 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 12

2018 Kia Stinger 12. Kia Motors America 85 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 13

2018 Kia Stinger 13. Kia Motors America 86 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 14

2018 Kia Stinger 14. Kia Motors America 87 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 15

2018 Kia Stinger 15. Kia Motors America 88 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 16

2018 Kia Stinger 16. Kia Motors America 89 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 17

2018 Kia Stinger 17. Kia Motors America 90 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 18

2018 Kia Stinger 18. Kia Motors America 91 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 19

2018 Kia Stinger 19. Kia Motors America 92 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 20

2018 Kia Stinger 20. Kia Motors America 93 of 94

2019 Kia Stinger: 2018 Kia Stinger 21

2018 Kia Stinger 21. Kia Motors America 94 of 94

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2019 Kia Stinger 1
 • 2018 Kia Stinger 32
 • 2018 Kia Stinger 33
 • 2018 Kia Stinger 34
 • 2018 Kia Stinger 35
 • 2018 Kia Stinger 36
 • 2018 Kia Stinger 37
 • 2018 Kia Stinger 38
 • 2018 Kia Stinger 39
 • 2018 Kia Stinger 40
 • 2018 Kia Stinger 41
 • 2018 Kia Stinger 42
 • 2018 Kia Stinger 53
 • 2018 Kia Stinger 54
 • 2018 Kia Stinger 55
 • 2018 Kia Stinger 56
 • 2018 Kia Stinger 57
 • 2018 Kia Stinger 58
 • 2018 Kia Stinger 59
 • 2018 Kia Stinger 60
 • 2018 Kia Stinger 61
 • 2018 Kia Stinger 62
 • 2018 Kia Stinger 84
 • 2018 Kia Stinger 85
 • 2018 Kia Stinger 86
 • 2018 Kia Stinger 87
 • 2018 Kia Stinger 88
 • 2018 Kia Stinger 89
 • 2018 Kia Stinger 97
 • 2018 Kia Stinger 98
 • 2018 Kia Stinger 99
 • 2018 Kia Stinger 100
 • 2018 Kia Stinger 101
 • 2018 Kia Stinger 102
 • 2018 Kia Stinger 103
 • 2018 Kia Stinger 104
 • 2018 Kia Stinger 105
 • 2018 Kia Stinger 106
 • 2018 Kia Stinger 107
 • 2018 Kia Stinger 108
 • 2018 Kia Stinger 109
 • 2018 Kia Stinger 110
 • 2018 Kia Stinger 111
 • 2018 Kia Stinger 112
 • 2018 Kia Stinger 113
 • 2018 Kia Stinger 114
 • 2018 Kia Stinger 115
 • 2018 Kia Stinger 116
 • 2018 Kia Stinger 117
 • 2018 Kia Stinger 118
 • 2018 Kia Stinger 119
 • 2018 Kia Stinger 120
 • 2018 Kia Stinger 121
 • 2018 Kia Stinger 122
 • 2018 Kia Stinger 123
 • 2018 Kia Stinger 124
 • 2018 Kia Stinger 125
 • 2018 Kia Stinger 126
 • 2019 Kia Stinger 1
 • 2018 Kia Stinger 1
 • 2018 Kia Stinger 2
 • 2018 Kia Stinger 3
 • 2018 Kia Stinger 4
 • 2018 Kia Stinger 5
 • 2018 Kia Stinger 6
 • 2018 Kia Stinger 7
 • 2018 Kia Stinger 8
 • 2018 Kia Stinger 9
 • 2018 Kia Stinger 10
 • 2018 Kia Stinger 11
 • 2018 Kia Stinger 12
 • 2018 Kia Stinger 13
 • 2018 Kia Stinger 14
 • 2018 Kia Stinger 15
 • 2018 Kia Stinger 16
 • 2018 Kia Stinger 17
 • 2018 Kia Stinger 18
 • 2018 Kia Stinger 19
 • 2018 Kia Stinger 20
 • 2018 Kia Stinger 21
U.S. News Best Price Program

2019 Kia Stinger

MSRP: $32,990 - $52,400

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 150,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode