2021 Kia Soul Photos


2021 Kia Soul: Angular Front

Angular Front. 1 of 115

2021 Kia Soul: Angular Rear

Angular Rear. 2 of 115

2021 Kia Soul: Side View

Side View. 3 of 115

2021 Kia Soul: Front View

Front View. 4 of 115

2021 Kia Soul: Rear View

Rear View. 5 of 115

2021 Kia Soul: Trunk

Trunk. 6 of 115

2021 Kia Soul: Engine

Engine. 7 of 115

2021 Kia Soul: Grille

Grille. 8 of 115

2021 Kia Soul: Headlight

Headlight. 9 of 115

2021 Kia Soul: Doors

Doors. 10 of 115

2021 Kia Soul: Door Handle

Door Handle. 11 of 115

2021 Kia Soul: Mirror

Mirror. 12 of 115

2021 Kia Soul: Tail Light

Tail Light. 13 of 115

2021 Kia Soul: Wheel Cap

Wheel Cap. 14 of 115

2021 Kia Soul: Angular Front

Angular Front. 15 of 115

2021 Kia Soul: Angular Rear

Angular Rear. 16 of 115

2021 Kia Soul: Side View

Side View. 17 of 115

2021 Kia Soul: Front View

Front View. 18 of 115

2021 Kia Soul: Rear View

Rear View. 19 of 115

2021 Kia Soul: Trunk

Trunk. 20 of 115

2021 Kia Soul: Engine

Engine. 21 of 115

2021 Kia Soul: Grille

Grille. 22 of 115

2021 Kia Soul: Headlight

Headlight. 23 of 115

2021 Kia Soul: Doors

Doors. 24 of 115

2021 Kia Soul: Door Handle

Door Handle. 25 of 115

2021 Kia Soul: Mirror

Mirror. 26 of 115

2021 Kia Soul: Tail Light

Tail Light. 27 of 115

2021 Kia Soul: Wheel Cap

Wheel Cap. 28 of 115

2021 Kia Soul: 2021 Kia Soul 1

2021 Kia Soul 1. Kia Motors America 29 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 25

2020 Kia Soul 25. Kia Motors America 30 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 26

2020 Kia Soul 26. Kia Motors America 31 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 27

2020 Kia Soul 27. Kia Motors America 32 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 28

2020 Kia Soul 28. Kia Motors America 33 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 29

2020 Kia Soul 29. Kia Motors America 34 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 30

2020 Kia Soul 30. Kia Motors America 35 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 31

2020 Kia Soul 31. Kia Motors America 36 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 32

2020 Kia Soul 32. Kia Motors America 37 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 33

2020 Kia Soul 33. Kia Motors America 38 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 34

2020 Kia Soul 34. Kia Motors America 39 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 35

2020 Kia Soul 35. Kia Motors America 40 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 36

2020 Kia Soul 36. Kia Motors America 41 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 1

2020 Kia Soul 1. Michael McKibben / U.S. News & World Report 42 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 2

2020 Kia Soul 2. Michael McKibben / U.S. News & World Report 43 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 3

2020 Kia Soul 3. Michael McKibben / U.S. News & World Report 44 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 5

2020 Kia Soul 5. Michael McKibben / U.S. News & World Report 45 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 6

2020 Kia Soul 6. Michael McKibben / U.S. News & World Report 46 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 7

2020 Kia Soul 7. Michael McKibben / U.S. News & World Report 47 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 8

2020 Kia Soul 8. Michael McKibben / U.S. News & World Report 48 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 9

2020 Kia Soul 9. Michael McKibben / U.S. News & World Report 49 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 10

2020 Kia Soul 10. Michael McKibben / U.S. News & World Report 50 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 11

2020 Kia Soul 11. Michael McKibben / U.S. News & World Report 51 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 12

2020 Kia Soul 12. Michael McKibben / U.S. News & World Report 52 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 13

2020 Kia Soul 13. Michael McKibben / U.S. News & World Report 53 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 14

2020 Kia Soul 14. Michael McKibben / U.S. News & World Report 54 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 15

2020 Kia Soul 15. Michael McKibben / U.S. News & World Report 55 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 16

2020 Kia Soul 16. Michael McKibben / U.S. News & World Report 56 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 17

2020 Kia Soul 17. Michael McKibben / U.S. News & World Report 57 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 18

2020 Kia Soul 18. Michael McKibben / U.S. News & World Report 58 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 19

2020 Kia Soul 19. Michael McKibben / U.S. News & World Report 59 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 20

2020 Kia Soul 20. Michael McKibben / U.S. News & World Report 60 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 21

2020 Kia Soul 21. Michael McKibben / U.S. News & World Report 61 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 22

2020 Kia Soul 22. Michael McKibben / U.S. News & World Report 62 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 49

2020 Kia Soul 49. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 63 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 50

2020 Kia Soul 50. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 64 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 51

2020 Kia Soul 51. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 65 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 52

2020 Kia Soul 52. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 66 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 53

2020 Kia Soul 53. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 67 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 54

2020 Kia Soul 54. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 68 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 55

2020 Kia Soul 55. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 69 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 56

2020 Kia Soul 56. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 70 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 57

2020 Kia Soul 57. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 71 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 58

2020 Kia Soul 58. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 72 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 59

2020 Kia Soul 59. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 73 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 60

2020 Kia Soul 60. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 74 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 61

2020 Kia Soul 61. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 75 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 62

2020 Kia Soul 62. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 76 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 63

2020 Kia Soul 63. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 77 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 64

2020 Kia Soul 64. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 78 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 65

2020 Kia Soul 65. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 79 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 66

2020 Kia Soul 66. Carter MacLeod / U.S. News & World Report 80 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 106

2020 Kia Soul 106. Frank Nieto / U.S. News & World Report 81 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 107

2020 Kia Soul 107. Frank Nieto / U.S. News & World Report 82 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 108

2020 Kia Soul 108. Frank Nieto / U.S. News & World Report 83 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 109

2020 Kia Soul 109. Frank Nieto / U.S. News & World Report 84 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 110

2020 Kia Soul 110. Frank Nieto / U.S. News & World Report 85 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 111

2020 Kia Soul 111. Frank Nieto / U.S. News & World Report 86 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 113

2020 Kia Soul 113. Frank Nieto / U.S. News & World Report 87 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 114

2020 Kia Soul 114. Frank Nieto / U.S. News & World Report 88 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 115

2020 Kia Soul 115. Frank Nieto / U.S. News & World Report 89 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 116

2020 Kia Soul 116. Frank Nieto / U.S. News & World Report 90 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 117

2020 Kia Soul 117. Frank Nieto / U.S. News & World Report 91 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 135

2020 Kia Soul 135. John M. Vincent / U.S. News & World Report 92 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 136

2020 Kia Soul 136. John M. Vincent / U.S. News & World Report 93 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 137

2020 Kia Soul 137. John M. Vincent / U.S. News & World Report 94 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 138

2020 Kia Soul 138. John M. Vincent / U.S. News & World Report 95 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 139

2020 Kia Soul 139. John M. Vincent / U.S. News & World Report 96 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 140

2020 Kia Soul 140. John M. Vincent / U.S. News & World Report 97 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 141

2020 Kia Soul 141. John M. Vincent / U.S. News & World Report 98 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 142

2020 Kia Soul 142. John M. Vincent / U.S. News & World Report 99 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 143

2020 Kia Soul 143. John M. Vincent / U.S. News & World Report 100 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 144

2020 Kia Soul 144. John M. Vincent / U.S. News & World Report 101 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 145

2020 Kia Soul 145. John M. Vincent / U.S. News & World Report 102 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 146

2020 Kia Soul 146. John M. Vincent / U.S. News & World Report 103 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 147

2020 Kia Soul 147. John M. Vincent / U.S. News & World Report 104 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 148

2020 Kia Soul 148. John M. Vincent / U.S. News & World Report 105 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 149

2020 Kia Soul 149. John M. Vincent / U.S. News & World Report 106 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 150

2020 Kia Soul 150. John M. Vincent / U.S. News & World Report 107 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 151

2020 Kia Soul 151. John M. Vincent / U.S. News & World Report 108 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 152

2020 Kia Soul 152. John M. Vincent / U.S. News & World Report 109 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 153

2020 Kia Soul 153. John M. Vincent / U.S. News & World Report 110 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 154

2020 Kia Soul 154. John M. Vincent / U.S. News & World Report 111 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 155

2020 Kia Soul 155. John M. Vincent / U.S. News & World Report 112 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 156

2020 Kia Soul 156. John M. Vincent / U.S. News & World Report 113 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 157

2020 Kia Soul 157. John M. Vincent / U.S. News & World Report 114 of 115

2021 Kia Soul: 2020 Kia Soul 158

2020 Kia Soul 158. John M. Vincent / U.S. News & World Report 115 of 115

 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • Angular Front
 • Angular Rear
 • Side View
 • Front View
 • Rear View
 • Trunk
 • Engine
 • Grille
 • Headlight
 • Doors
 • Door Handle
 • Mirror
 • Tail Light
 • Wheel Cap
 • 2021 Kia Soul 1
 • 2020 Kia Soul 25
 • 2020 Kia Soul 26
 • 2020 Kia Soul 27
 • 2020 Kia Soul 28
 • 2020 Kia Soul 29
 • 2020 Kia Soul 30
 • 2020 Kia Soul 31
 • 2020 Kia Soul 32
 • 2020 Kia Soul 33
 • 2020 Kia Soul 34
 • 2020 Kia Soul 35
 • 2020 Kia Soul 36
 • 2020 Kia Soul 1
 • 2020 Kia Soul 2
 • 2020 Kia Soul 3
 • 2020 Kia Soul 5
 • 2020 Kia Soul 6
 • 2020 Kia Soul 7
 • 2020 Kia Soul 8
 • 2020 Kia Soul 9
 • 2020 Kia Soul 10
 • 2020 Kia Soul 11
 • 2020 Kia Soul 12
 • 2020 Kia Soul 13
 • 2020 Kia Soul 14
 • 2020 Kia Soul 15
 • 2020 Kia Soul 16
 • 2020 Kia Soul 17
 • 2020 Kia Soul 18
 • 2020 Kia Soul 19
 • 2020 Kia Soul 20
 • 2020 Kia Soul 21
 • 2020 Kia Soul 22
 • 2020 Kia Soul 49
 • 2020 Kia Soul 50
 • 2020 Kia Soul 51
 • 2020 Kia Soul 52
 • 2020 Kia Soul 53
 • 2020 Kia Soul 54
 • 2020 Kia Soul 55
 • 2020 Kia Soul 56
 • 2020 Kia Soul 57
 • 2020 Kia Soul 58
 • 2020 Kia Soul 59
 • 2020 Kia Soul 60
 • 2020 Kia Soul 61
 • 2020 Kia Soul 62
 • 2020 Kia Soul 63
 • 2020 Kia Soul 64
 • 2020 Kia Soul 65
 • 2020 Kia Soul 66
 • 2020 Kia Soul 106
 • 2020 Kia Soul 107
 • 2020 Kia Soul 108
 • 2020 Kia Soul 109
 • 2020 Kia Soul 110
 • 2020 Kia Soul 111
 • 2020 Kia Soul 113
 • 2020 Kia Soul 114
 • 2020 Kia Soul 115
 • 2020 Kia Soul 116
 • 2020 Kia Soul 117
 • 2020 Kia Soul 135
 • 2020 Kia Soul 136
 • 2020 Kia Soul 137
 • 2020 Kia Soul 138
 • 2020 Kia Soul 139
 • 2020 Kia Soul 140
 • 2020 Kia Soul 141
 • 2020 Kia Soul 142
 • 2020 Kia Soul 143
 • 2020 Kia Soul 144
 • 2020 Kia Soul 145
 • 2020 Kia Soul 146
 • 2020 Kia Soul 147
 • 2020 Kia Soul 148
 • 2020 Kia Soul 149
 • 2020 Kia Soul 150
 • 2020 Kia Soul 151
 • 2020 Kia Soul 152
 • 2020 Kia Soul 153
 • 2020 Kia Soul 154
 • 2020 Kia Soul 155
 • 2020 Kia Soul 156
 • 2020 Kia Soul 157
 • 2020 Kia Soul 158

Related Photo Galleries

Hyundai Kona 2021 2021 Hyundai Kona

#1 in Subcompact SUVs

Mazda CX-30 2021 2021 Mazda CX-30

#2 in Subcompact SUVs

MINI Cooper Countryman 2021 2021 MINI Cooper Countryman

#4 in Subcompact SUVs

Hyundai Venue 2021 2021 Hyundai Venue

#5 in Subcompact SUVs

U.S. News Best Price Program

2021 Kia Soul

MSRP: $17,490 - $27,550

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode