2021 Kia Seltos Photos


2021 Kia Seltos: Dashboard

Dashboard. 1 of 97

2021 Kia Seltos: Front Seat

Front Seat. 2 of 97

2021 Kia Seltos: Rear Seat

Rear Seat. 3 of 97

2021 Kia Seltos: Audio System

Audio System. 4 of 97

2021 Kia Seltos: Climate Control

Climate Control. 5 of 97

2021 Kia Seltos: Steering Wheel

Steering Wheel. 6 of 97

2021 Kia Seltos: Instrument Cluster

Instrument Cluster. 7 of 97

2021 Kia Seltos: Instrument Panel

Instrument Panel. 8 of 97

2021 Kia Seltos: Door Controls

Door Controls. 9 of 97

2021 Kia Seltos: Gear Shift

Gear Shift. 10 of 97

2021 Kia Seltos: Air Vents

Air Vents. 11 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 36

2021 Kia Seltos 36. Kia Motors America 12 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 37

2021 Kia Seltos 37. Kia Motors America 13 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 38

2021 Kia Seltos 38. Kia Motors America 14 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 39

2021 Kia Seltos 39. Kia Motors America 15 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 40

2021 Kia Seltos 40. Kia Motors America 16 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 41

2021 Kia Seltos 41. Kia Motors America 17 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 42

2021 Kia Seltos 42. Kia Motors America 18 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 43

2021 Kia Seltos 43. Kia Motors America 19 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 44

2021 Kia Seltos 44. Kia Motors America 20 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 45

2021 Kia Seltos 45. Kia Motors America 21 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 30

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 30. Michael McKibben / U.S. News & World Report 22 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 31

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 31. Michael McKibben / U.S. News & World Report 23 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 32

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 32. Michael McKibben / U.S. News & World Report 24 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 33

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 33. Michael McKibben / U.S. News & World Report 25 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 34

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 34. Michael McKibben / U.S. News & World Report 26 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 35

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 35. Michael McKibben / U.S. News & World Report 27 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 36

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 36. Michael McKibben / U.S. News & World Report 28 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 37

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 37. Michael McKibben / U.S. News & World Report 29 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 38

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 38. Michael McKibben / U.S. News & World Report 30 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 39

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 39. Michael McKibben / U.S. News & World Report 31 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 40

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 40. Michael McKibben / U.S. News & World Report 32 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 41

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 41. Michael McKibben / U.S. News & World Report 33 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 42

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 42. Michael McKibben / U.S. News & World Report 34 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 43

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 43. Michael McKibben / U.S. News & World Report 35 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 44

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 44. Michael McKibben / U.S. News & World Report 36 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 45

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 45. Michael McKibben / U.S. News & World Report 37 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 46

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 46. Michael McKibben / U.S. News & World Report 38 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 47

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 47. Michael McKibben / U.S. News & World Report 39 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 48

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 48. Michael McKibben / U.S. News & World Report 40 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 50

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 50. Michael McKibben / U.S. News & World Report 41 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 51

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 51. Michael McKibben / U.S. News & World Report 42 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 52

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 52. Michael McKibben / U.S. News & World Report 43 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 53

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 53. Michael McKibben / U.S. News & World Report 44 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 54

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 54. Michael McKibben / U.S. News & World Report 45 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 55

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 55. Michael McKibben / U.S. News & World Report 46 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 56

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 56. Michael McKibben / U.S. News & World Report 47 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 57

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 57. Michael McKibben / U.S. News & World Report 48 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 59

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 59. Michael McKibben / U.S. News & World Report 49 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 60

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 60. Michael McKibben / U.S. News & World Report 50 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 61

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 61. Michael McKibben / U.S. News & World Report 51 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 62

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 62. Michael McKibben / U.S. News & World Report 52 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 63

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 63. Michael McKibben / U.S. News & World Report 53 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 64

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 64. Michael McKibben / U.S. News & World Report 54 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 65

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 65. Michael McKibben / U.S. News & World Report 55 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 66

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 66. Michael McKibben / U.S. News & World Report 56 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 68

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 68. Michael McKibben / U.S. News & World Report 57 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 69

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 69. Michael McKibben / U.S. News & World Report 58 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 70

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 70. Michael McKibben / U.S. News & World Report 59 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 71

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 71. Michael McKibben / U.S. News & World Report 60 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 72

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 72. Michael McKibben / U.S. News & World Report 61 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 73

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 73. Michael McKibben / U.S. News & World Report 62 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 74

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 74. Michael McKibben / U.S. News & World Report 63 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 75

2021 Kia Seltos Turbo S AWD 75. Michael McKibben / U.S. News & World Report 64 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 113

2021 Kia Seltos 113. John M. Vincent / U.S. News & World Report 65 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 114

2021 Kia Seltos 114. John M. Vincent / U.S. News & World Report 66 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 115

2021 Kia Seltos 115. John M. Vincent / U.S. News & World Report 67 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 116

2021 Kia Seltos 116. John M. Vincent / U.S. News & World Report 68 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 117

2021 Kia Seltos 117. John M. Vincent / U.S. News & World Report 69 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 118

2021 Kia Seltos 118. John M. Vincent / U.S. News & World Report 70 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 119

2021 Kia Seltos 119. John M. Vincent / U.S. News & World Report 71 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 120

2021 Kia Seltos 120. John M. Vincent / U.S. News & World Report 72 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 121

2021 Kia Seltos 121. John M. Vincent / U.S. News & World Report 73 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 122

2021 Kia Seltos 122. John M. Vincent / U.S. News & World Report 74 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 123

2021 Kia Seltos 123. John M. Vincent / U.S. News & World Report 75 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 124

2021 Kia Seltos 124. John M. Vincent / U.S. News & World Report 76 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 125

2021 Kia Seltos 125. John M. Vincent / U.S. News & World Report 77 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 126

2021 Kia Seltos 126. John M. Vincent / U.S. News & World Report 78 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 127

2021 Kia Seltos 127. John M. Vincent / U.S. News & World Report 79 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 128

2021 Kia Seltos 128. John M. Vincent / U.S. News & World Report 80 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 129

2021 Kia Seltos 129. John M. Vincent / U.S. News & World Report 81 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 130

2021 Kia Seltos 130. John M. Vincent / U.S. News & World Report 82 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 131

2021 Kia Seltos 131. John M. Vincent / U.S. News & World Report 83 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 132

2021 Kia Seltos 132. John M. Vincent / U.S. News & World Report 84 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 133

2021 Kia Seltos 133. John M. Vincent / U.S. News & World Report 85 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 134

2021 Kia Seltos 134. John M. Vincent / U.S. News & World Report 86 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 135

2021 Kia Seltos 135. John M. Vincent / U.S. News & World Report 87 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 136

2021 Kia Seltos 136. John M. Vincent / U.S. News & World Report 88 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 137

2021 Kia Seltos 137. John M. Vincent / U.S. News & World Report 89 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 138

2021 Kia Seltos 138. John M. Vincent / U.S. News & World Report 90 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 139

2021 Kia Seltos 139. John M. Vincent / U.S. News & World Report 91 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 140

2021 Kia Seltos 140. John M. Vincent / U.S. News & World Report 92 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 141

2021 Kia Seltos 141. John M. Vincent / U.S. News & World Report 93 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 142

2021 Kia Seltos 142. John M. Vincent / U.S. News & World Report 94 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 143

2021 Kia Seltos 143. John M. Vincent / U.S. News & World Report 95 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos 144

2021 Kia Seltos 144. John M. Vincent / U.S. News & World Report 96 of 97

2021 Kia Seltos: 2021 Kia Seltos SX Turbo 17

2021 Kia Seltos SX Turbo 17. Colin Aylesworth / U.S. News & World Report 97 of 97

 • Dashboard
 • Front Seat
 • Rear Seat
 • Audio System
 • Climate Control
 • Steering Wheel
 • Instrument Cluster
 • Instrument Panel
 • Door Controls
 • Gear Shift
 • Air Vents
 • 2021 Kia Seltos 36
 • 2021 Kia Seltos 37
 • 2021 Kia Seltos 38
 • 2021 Kia Seltos 39
 • 2021 Kia Seltos 40
 • 2021 Kia Seltos 41
 • 2021 Kia Seltos 42
 • 2021 Kia Seltos 43
 • 2021 Kia Seltos 44
 • 2021 Kia Seltos 45
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 30
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 31
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 32
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 33
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 34
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 35
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 36
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 37
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 38
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 39
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 40
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 41
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 42
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 43
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 44
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 45
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 46
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 47
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 48
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 50
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 51
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 52
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 53
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 54
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 55
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 56
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 57
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 59
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 60
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 61
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 62
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 63
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 64
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 65
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 66
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 68
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 69
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 70
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 71
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 72
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 73
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 74
 • 2021 Kia Seltos Turbo S AWD 75
 • 2021 Kia Seltos 113
 • 2021 Kia Seltos 114
 • 2021 Kia Seltos 115
 • 2021 Kia Seltos 116
 • 2021 Kia Seltos 117
 • 2021 Kia Seltos 118
 • 2021 Kia Seltos 119
 • 2021 Kia Seltos 120
 • 2021 Kia Seltos 121
 • 2021 Kia Seltos 122
 • 2021 Kia Seltos 123
 • 2021 Kia Seltos 124
 • 2021 Kia Seltos 125
 • 2021 Kia Seltos 126
 • 2021 Kia Seltos 127
 • 2021 Kia Seltos 128
 • 2021 Kia Seltos 129
 • 2021 Kia Seltos 130
 • 2021 Kia Seltos 131
 • 2021 Kia Seltos 132
 • 2021 Kia Seltos 133
 • 2021 Kia Seltos 134
 • 2021 Kia Seltos 135
 • 2021 Kia Seltos 136
 • 2021 Kia Seltos 137
 • 2021 Kia Seltos 138
 • 2021 Kia Seltos 139
 • 2021 Kia Seltos 140
 • 2021 Kia Seltos 141
 • 2021 Kia Seltos 142
 • 2021 Kia Seltos 143
 • 2021 Kia Seltos 144
 • 2021 Kia Seltos SX Turbo 17

Related Photo Galleries

Hyundai Kona 2021 2021 Hyundai Kona

#1 in Subcompact SUVs

Mazda CX-30 2021 2021 Mazda CX-30

#2 in Subcompact SUVs

Kia Soul 2021 2021 Kia Soul

#3 in Subcompact SUVs

MINI Cooper Countryman 2021 2021 MINI Cooper Countryman

#4 in Subcompact SUVs

U.S. News Best Price Program

2021 Kia Seltos

MSRP: $21,990 - $27,890

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode