2020 Honda Fit Photos


2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit 2

2020 Honda Fit 2. American Honda Motor Co., Inc. 1 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit 1

2020 Honda Fit 1. American Honda Motor Co., Inc. 2 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 1

2020 Honda Fit Exterior 1. American Honda Motor Co., Inc. 3 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 2

2020 Honda Fit Exterior 2. American Honda Motor Co., Inc. 4 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 5

2020 Honda Fit Exterior 5. American Honda Motor Co., Inc. 5 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 6

2020 Honda Fit Exterior 6. American Honda Motor Co., Inc. 6 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 7

2020 Honda Fit Exterior 7. American Honda Motor Co., Inc. 7 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 8

2020 Honda Fit Exterior 8. American Honda Motor Co., Inc. 8 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 9

2020 Honda Fit Exterior 9. American Honda Motor Co., Inc. 9 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 10

2020 Honda Fit Exterior 10. American Honda Motor Co., Inc. 10 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 11

2020 Honda Fit Exterior 11. American Honda Motor Co., Inc. 11 of 104

2020 Honda Fit: 2020 Honda Fit Exterior 12

2020 Honda Fit Exterior 12. American Honda Motor Co., Inc. 12 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 3

2018 Honda Fit 3. USN&WR 13 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 4

2018 Honda Fit 4. USN&WR 14 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 5

2018 Honda Fit 5. USN&WR 15 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 6

2018 Honda Fit 6. USN&WR 16 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 7

2018 Honda Fit 7. USN&WR 17 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 8

2018 Honda Fit 8. USN&WR 18 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 9

2018 Honda Fit 9. USN&WR 19 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 10

2018 Honda Fit 10. USN&WR 20 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 11

2018 Honda Fit 11. USN&WR 21 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 12

2018 Honda Fit 12. USN&WR 22 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 13

2018 Honda Fit 13. USN&WR 23 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 41

2018 Honda Fit 41. U.S. News & World Report 24 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 42

2018 Honda Fit 42. U.S. News & World Report 25 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 43

2018 Honda Fit 43. U.S. News & World Report 26 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 44

2018 Honda Fit 44. U.S. News & World Report 27 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 45

2018 Honda Fit 45. U.S. News & World Report 28 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 46

2018 Honda Fit 46. U.S. News & World Report 29 of 104

2020 Honda Fit: 2018 Honda Fit 47

2018 Honda Fit 47. U.S. News & World Report 30 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 50

2017 Honda Fit 50. USN&WR 31 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 51

2017 Honda Fit 51. USN&WR 32 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 52

2017 Honda Fit 52. USN&WR 33 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 53

2017 Honda Fit 53. USN&WR 34 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 54

2017 Honda Fit 54. USN&WR 35 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 55

2017 Honda Fit 55. USN&WR 36 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 56

2017 Honda Fit 56. USN&WR 37 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 57

2017 Honda Fit 57. USN&WR 38 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 58

2017 Honda Fit 58. USN&WR 39 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 59

2017 Honda Fit 59. USN&WR 40 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 60

2017 Honda Fit 60. USN&WR 41 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 61

2017 Honda Fit 61. USN&WR 42 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 62

2017 Honda Fit 62. USN&WR 43 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 63

2017 Honda Fit 63. USN&WR 44 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 64

2017 Honda Fit 64. USN&WR 45 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 65

2017 Honda Fit 65. USN&WR 46 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 66

2017 Honda Fit 66. USN&WR 47 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 67

2017 Honda Fit 67. USN&WR 48 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 68

2017 Honda Fit 68. USN&WR 49 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 69

2017 Honda Fit 69. USN&WR 50 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 70

2017 Honda Fit 70. USN&WR 51 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 71

2017 Honda Fit 71. USN&WR 52 of 104

2020 Honda Fit: 2017 Honda Fit 72

2017 Honda Fit 72. USN&WR 53 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 17

2016 Honda Fit 17. USN&WR 54 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 18

2016 Honda Fit 18. USN&WR 55 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 19

2016 Honda Fit 19. USN&WR 56 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 20

2016 Honda Fit 20. USN&WR 57 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 21

2016 Honda Fit 21. USN&WR 58 of 104

2020 Honda Fit: 2016 Honda Fit 22

2016 Honda Fit 22. USN&WR 59 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 20

2015 Honda Fit 20. USN&WR 60 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 21

2015 Honda Fit 21. USN&WR 61 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 22

2015 Honda Fit 22. USN&WR 62 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 23

2015 Honda Fit 23. USN&WR 63 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 24

2015 Honda Fit 24. USN&WR 64 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 25

2015 Honda Fit 25. USN&WR 65 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 26

2015 Honda Fit 26. USN&WR 66 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 27

2015 Honda Fit 27. USN&WR 67 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 28

2015 Honda Fit 28. USN&WR 68 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 29

2015 Honda Fit 29. USN&WR 69 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 38

2015 Honda Fit 38. USN&WR 70 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 39

2015 Honda Fit 39. USN&WR 71 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 40

2015 Honda Fit 40. USN&WR 72 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 41

2015 Honda Fit 41. USN&WR 73 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 42

2015 Honda Fit 42. USN&WR 74 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 43

2015 Honda Fit 43. USN&WR 75 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 44

2015 Honda Fit 44. USN&WR 76 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 45

2015 Honda Fit 45. USN&WR 77 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 46

2015 Honda Fit 46. USN&WR 78 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 47

2015 Honda Fit 47. USN&WR 79 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 48

2015 Honda Fit 48. USN&WR 80 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 49

2015 Honda Fit 49. USN&WR 81 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 50

2015 Honda Fit 50. USN&WR 82 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 51

2015 Honda Fit 51. USN&WR 83 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 52

2015 Honda Fit 52. USN&WR 84 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 132

2015 Honda Fit 132. USN&WR 85 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 133

2015 Honda Fit 133. USN&WR 86 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 134

2015 Honda Fit 134. USN&WR 87 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 135

2015 Honda Fit 135. USN&WR 88 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 136

2015 Honda Fit 136. USN&WR 89 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 137

2015 Honda Fit 137. USN&WR 90 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 138

2015 Honda Fit 138. USN&WR 91 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 139

2015 Honda Fit 139. USN&WR 92 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 140

2015 Honda Fit 140. USN&WR 93 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 141

2015 Honda Fit 141. USN&WR 94 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 142

2015 Honda Fit 142. USN&WR 95 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 143

2015 Honda Fit 143. USN&WR 96 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 144

2015 Honda Fit 144. USN&WR 97 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 145

2015 Honda Fit 145. USN&WR 98 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 146

2015 Honda Fit 146. USN&WR 99 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 182

2015 Honda Fit 182. USN&WR 100 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 183

2015 Honda Fit 183. USN&WR 101 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 184

2015 Honda Fit 184. USN&WR 102 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 185

2015 Honda Fit 185. USN&WR 103 of 104

2020 Honda Fit: 2015 Honda Fit 186

2015 Honda Fit 186. USN&WR 104 of 104

 • 2020 Honda Fit 2
 • 2020 Honda Fit 1
 • 2020 Honda Fit Exterior 1
 • 2020 Honda Fit Exterior 2
 • 2020 Honda Fit Exterior 5
 • 2020 Honda Fit Exterior 6
 • 2020 Honda Fit Exterior 7
 • 2020 Honda Fit Exterior 8
 • 2020 Honda Fit Exterior 9
 • 2020 Honda Fit Exterior 10
 • 2020 Honda Fit Exterior 11
 • 2020 Honda Fit Exterior 12
 • 2018 Honda Fit 3
 • 2018 Honda Fit 4
 • 2018 Honda Fit 5
 • 2018 Honda Fit 6
 • 2018 Honda Fit 7
 • 2018 Honda Fit 8
 • 2018 Honda Fit 9
 • 2018 Honda Fit 10
 • 2018 Honda Fit 11
 • 2018 Honda Fit 12
 • 2018 Honda Fit 13
 • 2018 Honda Fit 41
 • 2018 Honda Fit 42
 • 2018 Honda Fit 43
 • 2018 Honda Fit 44
 • 2018 Honda Fit 45
 • 2018 Honda Fit 46
 • 2018 Honda Fit 47
 • 2017 Honda Fit 50
 • 2017 Honda Fit 51
 • 2017 Honda Fit 52
 • 2017 Honda Fit 53
 • 2017 Honda Fit 54
 • 2017 Honda Fit 55
 • 2017 Honda Fit 56
 • 2017 Honda Fit 57
 • 2017 Honda Fit 58
 • 2017 Honda Fit 59
 • 2017 Honda Fit 60
 • 2017 Honda Fit 61
 • 2017 Honda Fit 62
 • 2017 Honda Fit 63
 • 2017 Honda Fit 64
 • 2017 Honda Fit 65
 • 2017 Honda Fit 66
 • 2017 Honda Fit 67
 • 2017 Honda Fit 68
 • 2017 Honda Fit 69
 • 2017 Honda Fit 70
 • 2017 Honda Fit 71
 • 2017 Honda Fit 72
 • 2016 Honda Fit 17
 • 2016 Honda Fit 18
 • 2016 Honda Fit 19
 • 2016 Honda Fit 20
 • 2016 Honda Fit 21
 • 2016 Honda Fit 22
 • 2015 Honda Fit 20
 • 2015 Honda Fit 21
 • 2015 Honda Fit 22
 • 2015 Honda Fit 23
 • 2015 Honda Fit 24
 • 2015 Honda Fit 25
 • 2015 Honda Fit 26
 • 2015 Honda Fit 27
 • 2015 Honda Fit 28
 • 2015 Honda Fit 29
 • 2015 Honda Fit 38
 • 2015 Honda Fit 39
 • 2015 Honda Fit 40
 • 2015 Honda Fit 41
 • 2015 Honda Fit 42
 • 2015 Honda Fit 43
 • 2015 Honda Fit 44
 • 2015 Honda Fit 45
 • 2015 Honda Fit 46
 • 2015 Honda Fit 47
 • 2015 Honda Fit 48
 • 2015 Honda Fit 49
 • 2015 Honda Fit 50
 • 2015 Honda Fit 51
 • 2015 Honda Fit 52
 • 2015 Honda Fit 132
 • 2015 Honda Fit 133
 • 2015 Honda Fit 134
 • 2015 Honda Fit 135
 • 2015 Honda Fit 136
 • 2015 Honda Fit 137
 • 2015 Honda Fit 138
 • 2015 Honda Fit 139
 • 2015 Honda Fit 140
 • 2015 Honda Fit 141
 • 2015 Honda Fit 142
 • 2015 Honda Fit 143
 • 2015 Honda Fit 144
 • 2015 Honda Fit 145
 • 2015 Honda Fit 146
 • 2015 Honda Fit 182
 • 2015 Honda Fit 183
 • 2015 Honda Fit 184
 • 2015 Honda Fit 185
 • 2015 Honda Fit 186

Related Photo Galleries

Kia Rio 2020 2020 Kia Rio

#2 in Subcompact Cars

Chevrolet Sonic 2020 2020 Chevrolet Sonic

#3 in Subcompact Cars

Toyota Yaris 2020 2020 Toyota Yaris

#4 in Subcompact Cars

MINI Cooper 2021 2021 MINI Cooper

#5 in Subcompact Cars

U.S. News Best Price Program

2020 Honda Fit

MSRP: $16,190 - $20,620

 • Lower Monthly Payments
 • Get the Real Price Online
 • See What Others Paid

More than 190,000 car shoppers have purchased or leased a car through the U.S. News Best Price Program. Our pricing beats the national average 86% of the time with shoppers receiving average savings of $3,206 off MSRP across vehicles.
Learn More »

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode