2016 Honda Fit

Photos


2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 2

2016 Honda Fit 2. American Honda Motor Co., Inc. 1 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 8

2016 Honda Fit 8. American Honda Motor Co., Inc 2 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 10

2016 Honda Fit 10. American Honda Motor Co., Inc 3 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 11

2016 Honda Fit 11. American Honda Motor Co., Inc 4 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 12

2016 Honda Fit 12. USN&WR 5 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 13

2016 Honda Fit 13. USN&WR 6 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 14

2016 Honda Fit 14. USN&WR 7 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 15

2016 Honda Fit 15. USN&WR 8 of 95

2016 Honda Fit: 2016 Honda Fit 16

2016 Honda Fit 16. USN&WR 9 of 95

2016 Honda Fit: Dashboard (2015 Honda Fit)

Dashboard (2015 Honda Fit). 10 of 95

2016 Honda Fit: Front Seat (2015 Honda Fit)

Front Seat (2015 Honda Fit). 11 of 95

2016 Honda Fit: Rear Seat (2015 Honda Fit)

Rear Seat (2015 Honda Fit). 12 of 95

2016 Honda Fit: Audio System (2015 Honda Fit)

Audio System (2015 Honda Fit). 13 of 95

2016 Honda Fit: Climate Control (2015 Honda Fit)

Climate Control (2015 Honda Fit). 14 of 95

2016 Honda Fit: Steering Wheel (2015 Honda Fit)

Steering Wheel (2015 Honda Fit). 15 of 95

2016 Honda Fit: Instrument Cluster (2015 Honda Fit)

Instrument Cluster (2015 Honda Fit). 16 of 95

2016 Honda Fit: Instrument Panel (2015 Honda Fit)

Instrument Panel (2015 Honda Fit). 17 of 95

2016 Honda Fit: Door Controls (2015 Honda Fit)

Door Controls (2015 Honda Fit). 18 of 95

2016 Honda Fit: Gear Shift (2015 Honda Fit)

Gear Shift (2015 Honda Fit). 19 of 95

2016 Honda Fit: Air Vents (2015 Honda Fit)

Air Vents (2015 Honda Fit). 20 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 18 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 18 (2015 Honda Fit). American Honda Motor Co., Inc. 21 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 90 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 90 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 22 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 92 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 92 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 23 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 93 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 93 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 24 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 94 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 94 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 25 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 95 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 95 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 26 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 96 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 96 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 27 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 97 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 97 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 28 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 98 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 98 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 29 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 99 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 99 (2015 Honda Fit). American Honda Motor Co., Inc. 30 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 100 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 100 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 31 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 101 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 101 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 32 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 102 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 102 (2015 Honda Fit). American Honda Motor CO., Inc. 33 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 30 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 30 (2015 Honda Fit). USN&WR 34 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 31 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 31 (2015 Honda Fit). USN&WR 35 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 32 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 32 (2015 Honda Fit). USN&WR 36 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 33 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 33 (2015 Honda Fit). USN&WR 37 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 34 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 34 (2015 Honda Fit). USN&WR 38 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 36 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 36 (2015 Honda Fit). USN&WR 39 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 37 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 37 (2015 Honda Fit). USN&WR 40 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 53 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 53 (2015 Honda Fit). USN&WR 41 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 54 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 54 (2015 Honda Fit). USN&WR 42 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 55 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 55 (2015 Honda Fit). USN&WR 43 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 56 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 56 (2015 Honda Fit). USN&WR 44 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 57 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 57 (2015 Honda Fit). USN&WR 45 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 58 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 58 (2015 Honda Fit). USN&WR 46 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 59 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 59 (2015 Honda Fit). USN&WR 47 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 60 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 60 (2015 Honda Fit). USN&WR 48 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 61 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 61 (2015 Honda Fit). USN&WR 49 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 62 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 62 (2015 Honda Fit). USN&WR 50 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 63 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 63 (2015 Honda Fit). USN&WR 51 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 64 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 64 (2015 Honda Fit). USN&WR 52 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 65 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 65 (2015 Honda Fit). USN&WR 53 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 66 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 66 (2015 Honda Fit). USN&WR 54 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 67 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 67 (2015 Honda Fit). USN&WR 55 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 68 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 68 (2015 Honda Fit). USN&WR 56 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 69 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 69 (2015 Honda Fit). USN&WR 57 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 70 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 70 (2015 Honda Fit). USN&WR 58 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 71 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 71 (2015 Honda Fit). USN&WR 59 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 72 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 72 (2015 Honda Fit). USN&WR 60 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 147 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 147 (2015 Honda Fit). USN&WR 61 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 148 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 148 (2015 Honda Fit). USN&WR 62 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 149 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 149 (2015 Honda Fit). USN&WR 63 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 150 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 150 (2015 Honda Fit). USN&WR 64 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 151 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 151 (2015 Honda Fit). USN&WR 65 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 152 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 152 (2015 Honda Fit). USN&WR 66 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 153 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 153 (2015 Honda Fit). USN&WR 67 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 154 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 154 (2015 Honda Fit). USN&WR 68 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 155 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 155 (2015 Honda Fit). USN&WR 69 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 156 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 156 (2015 Honda Fit). USN&WR 70 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 157 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 157 (2015 Honda Fit). USN&WR 71 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 158 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 158 (2015 Honda Fit). USN&WR 72 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 159 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 159 (2015 Honda Fit). USN&WR 73 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 160 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 160 (2015 Honda Fit). USN&WR 74 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 161 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 161 (2015 Honda Fit). USN&WR 75 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 162 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 162 (2015 Honda Fit). USN&WR 76 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 163 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 163 (2015 Honda Fit). USN&WR 77 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 164 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 164 (2015 Honda Fit). USN&WR 78 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 165 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 165 (2015 Honda Fit). USN&WR 79 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 166 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 166 (2015 Honda Fit). USN&WR 80 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 167 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 167 (2015 Honda Fit). USN&WR 81 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 168 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 168 (2015 Honda Fit). USN&WR 82 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 169 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 169 (2015 Honda Fit). USN&WR 83 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 170 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 170 (2015 Honda Fit). USN&WR 84 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 171 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 171 (2015 Honda Fit). USN&WR 85 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 172 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 172 (2015 Honda Fit). USN&WR 86 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 173 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 173 (2015 Honda Fit). USN&WR 87 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 174 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 174 (2015 Honda Fit). USN&WR 88 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 175 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 175 (2015 Honda Fit). USN&WR 89 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 176 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 176 (2015 Honda Fit). USN&WR 90 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 177 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 177 (2015 Honda Fit). USN&WR 91 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 178 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 178 (2015 Honda Fit). USN&WR 92 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 179 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 179 (2015 Honda Fit). USN&WR 93 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 180 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 180 (2015 Honda Fit). USN&WR 94 of 95

2016 Honda Fit: 2015 Honda Fit 181 (2015 Honda Fit)

2015 Honda Fit 181 (2015 Honda Fit). USN&WR 95 of 95

 • 2016 Honda Fit 2
 • 2016 Honda Fit 8
 • 2016 Honda Fit 10
 • 2016 Honda Fit 11
 • 2016 Honda Fit 12
 • 2016 Honda Fit 13
 • 2016 Honda Fit 14
 • 2016 Honda Fit 15
 • 2016 Honda Fit 16
 • Dashboard (2015 Honda Fit)
 • Front Seat (2015 Honda Fit)
 • Rear Seat (2015 Honda Fit)
 • Audio System (2015 Honda Fit)
 • Climate Control (2015 Honda Fit)
 • Steering Wheel (2015 Honda Fit)
 • Instrument Cluster (2015 Honda Fit)
 • Instrument Panel (2015 Honda Fit)
 • Door Controls (2015 Honda Fit)
 • Gear Shift (2015 Honda Fit)
 • Air Vents (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 18 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 90 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 92 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 93 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 94 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 95 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 96 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 97 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 98 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 99 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 100 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 101 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 102 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 30 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 31 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 32 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 33 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 34 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 36 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 37 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 53 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 54 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 55 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 56 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 57 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 58 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 59 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 60 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 61 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 62 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 63 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 64 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 65 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 66 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 67 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 68 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 69 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 70 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 71 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 72 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 147 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 148 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 149 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 150 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 151 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 152 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 153 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 154 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 155 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 156 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 157 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 158 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 159 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 160 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 161 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 162 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 163 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 164 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 165 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 166 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 167 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 168 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 169 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 170 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 171 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 172 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 173 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 174 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 175 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 176 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 177 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 178 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 179 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 180 (2015 Honda Fit)
 • 2015 Honda Fit 181 (2015 Honda Fit)

Find the Best Price

Enter your zip code to get local pricing.

Get Dealer Quotes

To get dealer quotes, enter your zip code.

Search Used Listings

To search used listings, enter your zip code.

Change Location

Enter your zip code to see listings near you.

Please enter a valid zipcode

Best Price Program

Interested in a New?

Use the U.S. News Best Price Program to find great deals and get upfront pricing on the.

Dismiss